diabolské husle

Orchester Jána Berkyho Mrenicu –
Diabolské husle

je zoskupenie siedmich hudobníkov, ktorí sú absolventami hudobných akadémií. Orchester „Diabolské husle“ bol založený v roku 1991. Hlavnú zásluhu na jeho vzniku má popredný slovenský huslista a skladateľ – Ján Berky-Mrenica st., ktorý je aj zároveň hlavným tvorcom folklórnej časti repertoáru tohto telesa.

Od roku 1997 orchester funguje pod umeleckým vedením Jána Berkyho-Mrenicu ml., ktorý pokračuje v umeleckých úspechoch svojho otca.

Biografia –
Ján Berky Mrenica jr.

Po absolvovaní odboru husle na bratislavskom konzervatóriu tri roky pôsobil v SĽUK-u. Známym sa stal predovšetkým účinkovaním v orchestri Diabolské husle, ktorý zakladal jeho otec, legendárny husľový virtuóz Ján Berky-Mrenica st. Vedenie orchestra prevzal v roku 1997 a doteraz je hlavným tvorcom repertoáru tohoto telesa .
Svoj výnimočný talent zužitkoval aj pri spolupráci na knihe o najznámejších rómskych piesňach či tvorbe hudobných aranžmánov pre profilové albumy Diabolských huslí, ale aj folklórnych súborov Technik a Gymnik. Hudobne sa podieľal aj na filme Cinka Panna či projekte SĽUK-u Strom. Je otcom myšlienky podpory talentovaných detí zo sociálne a inak znevýhodneného prostredia, ktorá vyústila do vzniku projektu Divé maky.
V roku 1999 získal Zlatú platňu za album Gypsy Dance. V tom istom roku spolu so svojím orchestrom zvíťazil v celosvetovej súťaži folklórnych hudieb v poľskom Cziechoczinku. V roku 2000 si taktiež prevzal 3x cenu Slovenskej hudobnej akadémie Grammy : Interpret roka, Album roku, Najlepší orchester.
V roku 2006 vydal CD Black Magic, ktorý naspievala Eva Samer-Berkyová. Od roku 2009 teleso dostalo novú podobu a v roku 2010 vydal Ján Berky Mrenica CD s názvom: Diabolské Husle ‎– Ján Berky – Mrenica Jr. In Concert Live. V roku 2015 nahral operné CD so špičkovými slovenskými interprétmi – Diabolské husle v opere a v tom istom roku tiež nahral v Poľsku Gypsy – jazzový album s poľským spevákom Józefom Mersteinom Jochymczykom s názvom -Me Givav (Môj život).